dimarts, 29 d’octubre del 2013

CAMPANYA NO APROVACIÓ DE LA PGA

No ens aturam i seguim amb accions en defensa de l'educació pública de qualitat. Les organitzacions (Plataforma Crida, Assemblea de docents, FAPA, COAPA i els sindicats STEI, FETE UGT, FECCOO) proposam la campanya: NO aprovació de la PGA, retomant la campanya iniciada el curs passat.

DOCUMENT DE TREBALL


ÉS MOLT IMPORTANT QUE SIGUEM MOLTS ELS CENTRES QUE DIEM NO A LES PGAS

MAIL PER ENVIAR DUBTES: nopgaconsellescolar@gmail.com

3 comentaris:

 1. Respostes
  1. La Resolució del conseller..., de 30 de juny de 2010 per la qual s'aproven les instruccions per l'organització i funcionament dels centres d'educació de persones adultes pel curs 2010-2011, al seu apartat 2.2 diu: les competències del claustre i del consell escolar són les establertes pels articles 127 i 129 de la LOE i les atribuïdes en el capítol Ii del títol II del ROC.
   Per tant, sembla, que el mecanisme i el text de la proposta de no aprovació de la PGA podria ser el mateix que els que s'ha dels centrpresentat pels centres de Primària i Secundària.
   PS. Existeixen instruccions posterior a aquestes i es poden revisar, però no crec que modifiquin aquest sentit,

   Salut
   Ferran

   Elimina
  2. A les instruccions pel curs 2013-2014, queden igual les competències de claustre i del CE, però, alerta!

   Apartat 2.6. PGA
   "La PGA ha de ser aprovada pel consell escolar abans del dia 22d’octubre i remesa al DIE"

   "El director ha d’establir el calendari d'actuacions per a l'elaboracióde la programació general anual, tenint en compte les deliberacions i els acords del claustre i del consell escolar, i també les conclusions de la memòria del curs anterior"

   Ferran

   Elimina