divendres, 4 de març de 2016

Comunicat sobre el pacte per l'educació


En resposta a l'acte de signatura que es durà a terme demà del Pacte per l'Educació a les Illes Balears, la Plataforma Crida vol exposar els motius pels quals no assumeix el document elaborat per la plataforma Illes per un Pacte, motius que, ja al seu moment, van propiciar que se'n desvinculés del grup d'entitats que hi han treballat a partir de la proposta inicial presentada pel Cercle d'Educació i per Menorca Edu21.

En consonància amb els principis que donen sentit a la Plataforma Crida com a organització de la comunitat educativa, i pels quals anem lluitant des de fa més de tres anys: una educació pública i gratuïta, de qualitat, laica i en català, no podem sumar-nos a un pacte, social i polític, per l'educació que:

 
1. No es manifesta en contra de la LOMCE, rebutjant la seva implantació a la nostra comunitat i, per tant, reconeixent-la com a marc de referència dels signants del pacte.

2. Obvia tractar aspectes fonamentals del sistema educatiu vigent com són les proves selectives en l'avaluació de l'alumnat, la imposició de la religió catòlica com a matèria curricular, la desvaloració de les matèries artístiques i humanístiques, la minva en la capacitat decisòria dels claustres i dels consells escolars,..., deixant la porta oberta a qualsevol opció que políticament es pugui prendre en aquests temes.

3. Implícitament, al llarg de tot el document, sota la denominació de centres sostinguts amb fons públics, assumeix l'educació impartida en els centres privats concertats com a educació pública, sense distinció amb els centres públics, reconeixent així la gestió privada de l'ensenyament públic.

4. Reforça la capacitat decisòria de l'equip directiu en la gestió dels centres pel que fa a aspectes de contractació de professorat, metodologia, distribució de recursos, llengua d'ensenyament, ... en detriment d'una gestió pública i democràtica, considerant l'autonomia de centre com a la possibilitat de gestionar l'ensenyament de cada centre a partir de criteris particulars i específics propis de l'empresa privada.

5. No reconeix la capacitat del professorat i dels equips docents en la presa de decisions que afectin l'autonomia pedagògica i de gestió que, com a professionals de l'ensenyament, els correspon. Ben al contrari, categoritza els docents en un mateix centre i limita l'accés als estudis de la carrera docent.
 

Per tot plegat, considerem que el document no només no constitueix una alternativa al sistema educatiu vigent, com es pretén, sinó que reformula els principis fonamentals sobre els quals s'assenta el sistema actual representat per la LOMCE: privatització, retrocés democràtic i segregació, lluny del plantejament d'una escola realment pública, de qualitat, laica i en català.

A Palma, 11 de maig de 2015
Comissió de coordinació de la Plataforma Crida
Ratificat per assemblea de l'embut

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada