diumenge, 13 de desembre de 2015

Comunicat de suport a la jornada de vaga 15 Desembre 2015

Des de la Plataforma CRIDA observam preocupats com no es tanca definitivament el conflicte educatiu a les Illes Balears i no es posen solucions de calat, ni a curt ni a llarg termini, a la delicada situació del nostre sistema educatiu.
El conflicte educatiu persisteix latent, sota les bones formes en les relacions de la comunitat educativa i el govern actual, ja que no es van complint les expectatives creades amb el canvi de govern autonòmic. Expectatives recollides i assumides des dels propis partits polítics PSIB-PSOE i MÉS que ara ens governen; des del seus programes electorals i des dels acords pel canvi pactats per governar.
I tot per manca de decisions polítiques fermes, que apostin clarament per l’educació pública de qualitat. Polítiques que estableixin un full de ruta per recuperar tot el que no s’ha fet i el que hem perdut, durant els quatre anys anteriors.
En aquest escenari tornam a tenir una nova jornada de vaga, convocada per l’Assemblea de Docents de les Illes Balears, el proper dimarts 15 de desembre 2015.

Des de la Plataforma CRIDA recuperam els punts fonamentals que dugueren a l’execució de la vaga els cursos anteriors. Comprovam, malauradament, que aquest nou govern no està aplicant, ni projectant, unes polítiques educatives a l'altura de les necessitats. I que evitin una nova vaga al sector.
És per tot això que donam suport a una nova jornada de vaga, destacant que:
1. Es continua amb l'aplicació de la LOMCE sense mesures que minimitzin els seus efectes negatius tal i com s’havia acordat als “acords pel canvi”.
El procés de revisió dels currículums resulta tant pobre a nivell participatiu, com el realitzat pel PP el curs passat: no s'han recollit moltes de les propostes realitzades per col·lectius educatius com CREA, Professorat de Tecnologia, i moltes d'altres, i s'ha apostat clarament pel continuisme respecte als currículums aprovats pel PP el mes de maig , just abans de les eleccions i sense cap consens ni participació de la comunitat educativa.
La proposta de currículums no inclou cap referència respecte a les revàlides a l'alumnat de primària: Aquest curs se consoliden les proves de nivell a 3r de primària, i se realitzarà la revàlida a 6è de primària; ni tampoc, respecte a la situació de l'alumnat que no superi el 2n de batxillerat o el 4-ESO amb totes les conseqüències per a l'alumnat i per a les famílies.
Es continua deixant a criteri dels centres la distribució d'un total de 8 hores lectives al nivells de 1r, 2n i 3r d'ESO, es converteix la religió en assignatura avaluable, i sobretot s'acull a un model mercantilista de l'educació. És a dir, establir itineraris diferents per centre tot utilitzant l'autonomia de centre, poden provocar dificultats en els trasllats dels alumnes d'un centre a un altre, diferències substancials en l'assoliment dels continguts mínims de les matèries, i fins i tot, segregació dels propis centres educatius pels itineraris que hagin destriat.
2. Els pressuposts 2016 per a educació i la manca de temporalització concreta d'inversions per aquesta legislatura, farà que resulti impossible recuperar la qualitat necessària en el nostre sistema educatiu autonòmic. No es recuperen les partides retallades durant els darrers anys.
L'educació és un tema clau pels partits que governen la nostra CCAA (això ho diuen els seus programes i els seus discursos). Però aquesta prioritat no es fa efectiva en els pressupostos –que encara s’han d’aprovar-.
Es clau augmentar les partides econòmiques per millorar l'educació a les Illes Balears: · Per disposar del centres educatius necessaris i reformar els que tant ho necessiten · Per augmentar el nombre de professorat per atendre les necessitats educatives. · Per activar un pla ràtios que permetin una atenció a la diversitat i a les necessitats de l'alumnat des d'EI , EP , ESO i, Batxillerat i Universitat · Per millorar l’oferta i actuacions educatives a la Formació Professional (FPB, CFGM i CFGS) Per activar un pla d' atenció a la diversitat per permetre el desenvolupament educatiu integral de tot l'alumnat.
3. No es pot ajornar més la recuperació i la millora de la nostra educació.


Comisió de Coordinació Plataforma CRIDA

Cap comentari:

Publica un comentari