dijous, 23 d’abril de 2015

Campanya boicot revàlides 3r de primària LOMCE


BOICOT REVÀLIDES LOMCE 3r PRIMÀRIA: AVALUAM O SEGREGAM?
PLANTO 3. MAILAKO AZTERKETARI: EBALUATZEN EDO BANATZEN?
BOICOT REVÁLIDA LOMCE 3º PRIMARIA: AVALIAMOS OU SEGREGAMOS?
BOICOT REVÁLIDAS LOMCE 3º PRIMARIA: EVALUAMOS O SEGREGAMOS?

A les Illes Balears els dies 19 i 20 de maig s'aplicaran les primeres revàlides LOMCE a tot l'alumnat de 3r de primària. Aquestes proves també es faran, en diferents dates, a tot l'estat espanyol.

REBUTJAM AQUESTES PROVES PERQUÈ VAN CONTRA UNA EDUCACIÓ PÚBLICA DE QUALITAT I EQUITATIVA.


Aquí teniu la nostra argumentació:

  1. La LOMCE s'aplica per primera vegada a tot l'estat espanyol i inicia el camí de les avaluacions individualitzades (revàlides) al llarg de l'educació primària (segons l'article 20.3 i 244 de la LOMCE). Les proves de 3r de primària no es realitzen a totes les CCAA, només allà on l’administració així ho ha decidit.

  1. És una avaluació de continguts, no de competències, perquè es mesuren els continguts curriculars d'expressió i comprensió oral i escrita, càlcul i resolució de problemes i els atorga una qualificació numèrica, ignorant altres procediments d'avaluació. En el RD 126/2014 s’estableixen set competències a desenvolupar en el currículum de primària, però aquestes proves de 3r i 6è de primària només avaluen la competència lingüística i la matemàtica. A més, l’adopció de mesures, com la repetició de curs i altres, queda supeditada al resultat de la prova externa i només a partir de continguts curriculars lingüístiques i matemàtics.

  1. És una prova innecessària, que implica uns costos econòmics, materials i de temps, i que serà aplicada i qualificada per professorat extern al centre. Fins ara, en canvi, l'avaluació a l'educació primària és una avaluació contínua que fa el mateix professorat, que coneix els punts forts i dèbils dels infants i les actuacions que ha de dur a terme per millorar. Per això, no hi ha cap necessitat de fer una prova externa. Aquestes proves demostren la poca confiança dels representants públics en la tasca del professorat.

  1. La finalitat de les proves és elaborar un rànquing de centres, és a dir, classificar l'alumnat i els centres en funció d'una nota d'un examen. Els resultats es publicaran, per la qual cosa es crearà una forta competència entre centres i l’alumnat amb dificultats quedarà fora del sistema en edats molt primerenques. Res a veure amb la col·laboració, coordinació i cooperació que s'hauria de potenciar per millorar l'educació.

  1. És una prova enganyosa perquè fa recaure només en el professorat la responsabilitat de trobar i aplicar solucions en cas que el resultat sigui desfavorable. D’aquesta manera l’administració es desentén de la seva obligació de compensar la desigualtat socioeducativa (destinar més recursos humans i econòmics als centres amb més necessitats).
                                                             
                                                                                      


Document en castellà
Document en català

Cap comentari:

Publica un comentari