divendres, 20 d’abril de 2012

La FECCOO presenta les seves al·legacions a l'ordre d'admissió


FECCOO
Adjuntem les nostres esmenes al Avantprojecte de l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats que regula la convocatòria del procés d’admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics.

Article 5: Elecció de la llengua del primer ensenyament. Demanem la retirada d’aquest article en la seva totalitat. Motivació: Pensem que es tracta de donar resposta a un problema fins ara inexistent que implica la creació d’una divisió dins l’alumnat que pot portar a problemes de convivencia, a més dels costos que implica en un escenari de manca de recursos com l’actual.

Article 3 apartat 9. Entenem que en relació a aquest punt s’han de concretar les mesures específiques corresponent per a assegurar l’adequada i equilibrada distribució entre els centres escolars dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu. Motivació: Tot i que les mesures que es tracta d’impulsar poden contribuir a un repartiment equitatiu dels alumnes amb necessitats educatives a la pràctica no s’estan portant a terme, per tot això considerem necessària aquesta concreció de les mesures.

Article 18 apartat 2. Eliminar la referència a la tria de llengua. Motivació: d’acord amb la nostra petició de retirada de l’article 5.

A l’annex 1. Que la puntuació per renda anual igual o inferior al salari mínim interprofesional sigui de 4,5 punts. Per una renda anual superior al salari mínim interprofessional i inferior  o igual al doble del salari mínim interprofesional sigui de 3,5 punts. Per una renda anual superior al doble del salari mínim interprofessional i inferior  o igual al triple del salari mínim interprofesional sigui de 2,5 punts i per una renda anual superior al triple del salari mínim interprofessional 0 punts. Motivació: La puntuació que fa referència a la residència o lloc de feina a la zona d’influència del centre fa que la puntuació per ingressos sigui gairebé anecdòtica, amb la nostra proposta es poden equiparar les puntuacions de manera que les persones que no tenen antiguitat a la zona però amb ingressos baixos pugui concòrrer a aquest procés amb opcions d’obtenir una plaça als centres de la seva zona de residència o lloc de feina. D’aquesta forma es permet corregir la situació actual de concentració de persones amb necessitats educatives en determinats centres.


Cap comentari:

Publica un comentari