dilluns, 1 d’octubre de 2012

Acta de la 6ena Assemblea

VI ASSEMBLEA DE L’EMBUT


Data: 5 de setembre de 2012
Lloc i hora : CEIP Costa i Llobera de Palma, 18h
Nombre de participants: 46

A les 18:15h comença l’assemblea, es llegeixen els punts de l’ordre del dia i s’assigna una dinamitzadora i una secretària. Els punts que es tracten són els següents:

1     ACCIONS A FER

Es llegeixen les mesures consensuades a l’assemblea de juliol i a assemblees anteriors.

1.1.        Presentació pública per part de la Plataforma de les mesures que el Govern pensa aplicar el curs 2012-2013 en l’ensenyament públic, les seves conseqüències als centres, a les aules i en els alumnes, en comparació amb el que fins ara caracteritzava l’educació pública.

La comissió d’accions informa que s’ha elaborat un document per recollir dades. Es penjarà al bloc i cada centre s’haurà d’encarregar d’emplenar-lo. Després des de la comissió de
comunicació de la plataforma es farà el buidatge de dades.
El document  és un qüestionari sobre com afectaran les retallades en educació al llarg del curs 2012-13.
Quan un nombre important de centres hagi emplenat el document, s’ha de valorar què fer i com difondre la informació.
Es planteja la possibilitat de fer un qüestionari similar per a les AMIPAS.
Es proposa que es faci difusió d’aquests qüestionaris també entre els alumnes.

1.2.        Recolzar amb la presència física dels membres de la Plataforma l’actuació de protesta del professorat de Tecnologia, Música i Plàstica al Palau Solleric el dia de “La nit de l’art”, prevista per a la segona quinzena del mes de setembre.
Els representants de la plataforma CREA informen de forma global de l’actuació que tenen prevista dur a terme “La nit de l’art”. Encara no s’han pogut reunir per perfilar exactament en què consistirà la seva acció. En tenir-ho més clar ens ho faran saber via correu electrònic a la plataforma. Demanen el suport de la Plataforma de l’embut i sol·liciten que “les camisetes verdes” envaeixin el Casal Solleric en el moment de l’actuació de la plataforma CREA.

1.3.        Votar negativament la PGA als Claustres i als Consells Escolars d’inici de curs, deixant constància de la no acceptació de les mesures del Govern en les quals es basen els esmentats documents.
La comissió d’accions informa que s’ha elaborat un document on es desenvolupa la mesura de no aprovar la PGA. Es penjarà al bloc perquè es faci difusió als diferents centres.
S’insisteix en el fet d’aconseguir que el major nombre possible de centres no aprovi la PGA, perquè és l’única manera de que la mesura tingui força.

1.4.        Organitzar les assemblees als centres educatius integrades per tots els sectors de la comunitat escolar.
S’ha elaborat un formulari amb l’objectiu de recollir les dades anteriors. Es penjarà també al bloc.

1.5.        Organitzar tancades als centres educatius durant el primer trimestre del curs escolar 2012-2013.
S’acorda que les tancades es produeixin totes el mateix dia, el darrer dimecres de novembre(28/11/2012) i que es faci la màxima difusió d’aquesta acció. Es considera molt important que la tancada serveixi per fer “comunitat”, és a dir, per crear una cohesió entre tots els membres de la comunitat educativa: mares i pares, professors i alumnes. La tancada hauria de permetre reforçar les assemblees de centre i debatre les propostes de futur en defensa d’una educació pública i de qualitat, així com avaluar el 1r trimestre del curs 2012-2013.

Es proposa crear una comissió nova, la comissió de tancades, encarregada d’elaborar un document sobre el sentit d’una tancada, el seu objectiu, etc. La FAPA s’ofereix a col·laborar en la redacció d’aquest document i a presentar un esborrany.
Es considera un element important de l’èxit de la tancada la feina de difusió i d’informació prèvia: és fonamental el fet de conscienciar prèviament a la comunitat educativa de la importància i repercussió de les tancades. Es pot organitzar un grup de voluntaris que vagi pels centres parlant del tema.
Es proposa recollir testimonis dels centres que ja han fet tancades (com l’IES Juníper Serra, l’IES Sureda i Blanes, l’IES de Campos) i demanar a diferents participants (mares, pares, professors i alumnes) que expliquin la seva experiència. S’acorda elaborar un document amb aquestes experiències.

1.6.        Creació d’una comissió jurídica per dur a terme un seguiment dels casos individuals que es veuen greument afectats en els seus drets, necessitats, situacions particulars...
La comissió jurídica està en marxa: de fet, ja s’han dut casos al defensor del poble a través de la FAPA.

1.7.        Convocar una roda de premsa a principi de curs (2012-2013)
S’acorda ajornar la roda de premsa per poder recollir prèviament dades objectives de l’actual situació de l’educació pública als centres de Mallorca (amb els qüestionaris elaborats i penjats al bloc).

1.8.        Aprofitar la marxa de “Lluc a peu” organitzada des de la part forana per a participar-hi com a “ona verda” reivindicativa.
No hi va anar cap representant de la Plataforma a la marxa de “Lluc a peu”.
Alguns membres de la Plataforma varen aprofitar la convocatòria de “Jubilats per Mallorca” i hi varen acudir amb la camiseta verda per reivindicar l’educació pública.

1.9.        Crear una comissió de coordinació amb altres sectors públics.
Es considera important la creació d’aquesta comissió i s’anima als participants a l’assemblea a apuntar-s’hi.

1.10.     Vaga

Es proposa fer un sondeig, a través dels qüestionaris del bloc (per exemple, afegint una pregunta en aquest sentit), del seguiment que podria tenir una vaga en el sector educatiu.
S’acorda fer arribar als sindicats la indignació de alguns dels membres de l’assemblea i la demanda d’explicacions sobre la seva actuació davant la vaga convocada a altres comunitats i no convocada a Balears pel dijous 13 de setembre de 2012: quines són les raons per no haver convocat vaga; quines han estat les negociacions....
Independentment del resultat del sondeig, s’insisteix en el fet que el primer punt que s’ha de considerar abans de convocar una vaga és allò que es vol aconseguir: l’objectiu d’una vaga es negociar una sèrie de demandes.

2   CAMPANYA: AIXÍ EL MEU FILL NO COMENÇA

Els representants de la FAPA i de la COAPA expliquen l’origen d’aquesta campanya, que va partir de la iniciativa de l’associació de mares i pares de l’IES Sineu, i comuniquen com han estat denunciats per l’ Institut de Política Familiar per potenciar, amb aquesta campanya, l’absentisme i la desescolarització dels nins i nines.
Informen que a la web de la FAPA hi ha penjada una circular amb un protocol d’actuació en cas de denúncies a les AMIPAS per promoure la campanya.
La Plataforma acorda adherir-se a aquesta campanya i fer-ne difusió.
La FAPA i la COAPA informen de la concentració que han convocat dijous 13 de setembre, a les 9:30h davant Conselleria.

3   ALTRES

S’insisteix en la necessitat de persones que participin a les comissions. Si la gent no s’implica, la Plataforma perdrà força de manera gradual.

Sense res més per afegir, es dóna per acabada l’assemblea.

Palma, 5 de setembre de 2012

Cap comentari:

Publica un comentari