dimarts, 20 de març de 2012

Acta de la primera assemblea de l'embut


Pare CP Sant Bartomeu d’Alaró, mestres de CP Es pont,  membres de l’AMIPA CP Es Pont, FAPA, CP Rafal vell, membres de l’AMIPA CP Rafal Vell ,  IES Emili Darder, alumne IES Joan Alcover, pare del CP Son Pisà, CP Joan March, UIB, PSIB, IES Juníper Serra, CP Ses Cases Noves de Marratxí, àrea d’educació d’EU, CP Son Canals, CP Establiments, CP Santa Catalina, IES Santa Margalida, AMIPA CP Son Basca, IES Son Ferrer, IES Binissalem, CP Costa i Llobera (Pòrtol), IES Port d'Alcúdia, IES Port de Pollença, AMIPA CP Verge de Lluc, mestra CP Vialfàs Sa Pobla, CP Puipunyent, CP Aina Moll, PSM, CCOO, IES Son Rullán, AMIPA CP Pràctiques, CP Esporles, AMIPA Esporles, ATTAC Mallorca, IES Guillem Sagrera, IES Aurora Picornell, AMIPA CP Costa i Llobera Palma, mestre CP Costa i Llobera Palma, AMIPA CP Sa Marina de Llucmajor, mestra CP Melcior Rosselló i Simonet.
Dijous dia 15 de març de 2012 es reuniren al CEIP Es pont un grup de 70 persones: pares, mares, representantsd’AMIPAs, mestres, professorat, alumnes i altres persones implicades en la comunitat educativa per parlar i posar en marxa la Plataforma crida amb el següent ordre del dia: 
1.Presentació de la iniciativa: objectius, funcionament, canals de difusió.
2.Organització de les comissions i definició de tasques.
3.Intercanvi d’opinions, comentaris i suggeriments sobre la iniciativa.
4.Posar data i lloc per a la propera assemblea.

ACTA DE L’ASSEMBLEA
Es presenta la iniciativa amb la qual es pretén sensibilizar la comunitat educativa per una educació pública de qualitat. Es parla del dret de l'infant a rebre una educació de qualitat com a una reivindicació necessària donada l'actual situació de retallades que afecten aquest servei públic i s'argumenta que davant aquesta situació la comunitat educativa ha de fer-se sentir. És per això que s'ha convocat aquesta assemblea. 
Com a primera iniciativa per fer visible l'assemblea i les seves reivindicacions, es presenta un logo (embut) i un lema (Crida per una educació públicade qualitat!). Això s'imprimirà sobre camisetes verdes i un dia a la setmana  (es proposa els dijous) es farà el dijous de l’embut on qui vulgui se la posarà per anar al centre escolar, al lloc de feina, de passeig... de manera que facem visibles les nostres reivindicacions en el dia a dia. Aquestes camisetes seran el tret identificatiu de l'assemblea.


Es planteja un funcionament assembleari, on totes les opinions i iniciatives són compartides i discutides i, per garantir l'eficàcia de l'assemblea, proposatambé la constitució de 3 comissions: una comissió per la redacció del Manifest de l'embut, una altra de comunicació i una tercera de camisetes.
La comissió per la redacció del manifest se'n cuidarà d'articular un text que reculli el posicionament de l'Assemblea de l'embut davant la situació actual de l'educació pública. 
La comissió de comunicació haurà de dissenyar estratègies de difusió del manifest i de les iniciatives que sorgeixin d'aquesta assemblea i que contemplin els diferents canals, fent esmentsobretot en les xarxes socials i també en els mitjans de comunicació tradicionals.
La comissió de camisetes organitzarà la recollida de comandes, la distribució i  el cobrament de les camisetes.
La iniciativa és rebuda i valorada positivament pel grup. A partir d'aquí s'obre un torn de preguntes, suggeriments i comentaris que s'anoten a continuació:
Es comenta que, paral·lelament a la compra de camisetes, podrien plantejar-se altres maneres de fer visible el logo i el lema, de manera que no suposi una despesa econòmica important (tot i que el preu de les camisetes és només de 3,50€). Es parla de penjar el disseny al bloc de l'assemblea i que pugui imprimir-se sobre paper per enganxar al cotxe, o bé que pugui imprimir-se a casa (tallers de serigrafia).
Es proposen altres tipus d'accions per donar a conèixer l'assemblea: assistir a altres tipus de concentracions duent la camiseta, festes lúdiques per als infants, flashmod,...
Es destaca la necessitat d'informar tota la comunitat educativa, de fer arribar la informació de què es disposa, fent esment en com afecten les retallades a cada escola, de manera que tothom s'adoni de com en surt afectat. 
Es proposa redactar un fulletó explicatiu per donar a conèixer la iniciativa, de manera que aquesta informació complementi l'efecte visual de la camiseta. Per evitar problemes de legalitat (des de la conselleria hi ha hagut pressions als equips docents contra iniciatives d'aquest tipus) es suggereix que siguin els pares els qui es posin al davant d'aquestes accions.
Es proposa aprofitar el dia de l'escola pública (el mes de maig) per organitzar alguna acció. Ha d'evitar-se, però, la saturació: en poc temps es preveuen diverses mobilitzacions i hi ha el perill de desgastar el poder de convocatòria.
Es suggereix consensuar els punts que uneixen els qui participen en l'assemblea i destacar que la qüestió no és purament econòmica (desacord en l'aplicació de les retallades en l'escola pública) sinó que és un problema de substitució de model educatiu. Això es farà a partir del manifest.
Es planteja la necessita d'un coordinador de les comissions i un portaveu de l'assemblea, que participi com a tal en altres iniciatives i convocatòries. Es proposa que els qui han posat en marxa l'assemblea podrien dur a terme aquesta tasca. 
Es destaca la importància de coordinar les iniciatives de l'Assemblea de l'embut amb les d'altres entitats per tal de no fer-se ombra mútuament. Per això mateix es proposa que el Dia de l'embut sigui el dimecres i no el dijous com s'havia marcat inicialment.
Es suggereix la creació d'un grup de treball que se'n miri d'estar al dia de les polítiques de retallades per incorporar-les i estudiar-les, de manera que, si es creu convenient, puguin proposar-se noves accions des de l'assemblea.
L'AMIPA del CEIP Santa Catalina dóna a conèixer la seva iniciativa: convocar una cassolada. Aquesta acció té un component reivindicatiu i lúdic també. Es destaca el seu cost zero en uns moments de crisi. Es valora molt positivament.
Per evitar que la qüestió econòmica sigui un problema per a les famílies, a més de tallers d'impressió del logo sobre camisetes i sobre paper, es proposa crear un fons de camisetes augmentant, per ventura, el cost previst per unitat, de manera que es destini el sobrant a aquest fons. Es comenta que, de totes formes, amb el preu ja negociat amb l'empresa hi ha un sobrant d'uns 100€ que podrien destinar-se a aquest fons.
Es dóna a conèixer el cas de Madrid, on s'han piratejat les camisetes i s'han venut més cares, per recordar la conveniència de controlar la distribució i venda.
Es proposa donar difusió als plantejaments i iniciatives de l'Assemblea de l'embut centre per centre, a càrrec de les AMIPA's, per evitar problemes als equips directors.
Es proposa fer partícips de l'Assemblea de l'embut als alumnes, com a part necessària. Hi ha acord general.
Es planteja que l'assemblea de l'embut ha de tenir un perfil descentralitzat, de manera que properes reunions i accions han celebrar-se a la part forana. S'informa de què ja hi ha hagut contactes amb iniciatives semblants d'altres illes.
Les diferents intervencions s'han seguit amb interés i les propostes generades per l'assemblea han estat ratificades, de manera que s'acorda posar en marxa ja les tres comissions:
COMISSIÓ DEL MANIFEST: Helena Inglada, Irene Salamanca , Cruz Montserrat, Assumpta Capellà.
COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ: Tomeu Noguera, Cati Genovart, Carme Oreja Roig i Sara Socias
COMISSIÓ DE CAMISETES:Rosa Deyà, Climent, Florencia Polimeni, Laura Sansó, Joana Ma. Campins i Rebeca Planas.
COMISSIÓ DE COORDINACIÓ: Rosa Deyà, Tomeu Noguera, Climent Alfaro, Assumpta Capellà.
Les comissions estan obertes, si hi ha alguna persona interessada s’ha de posar en contacte amb la plataforma plataformacrida@gmail.com
Es posa data perla propera reunió de l'assemblea: el 3 d'abril a les 18.00h. al CP de Pràctiques. Sense res més a afegir, es dóna per acabada la primera assemblea de l'embut.

Palma, 15 de març de 2012

1 comentari:

  1. Mirau això i parlau amb na Rebeca del Rafal Vell, és de la comissió de camisetes i si vos agrada ja digueu coses.
    https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGwyWXJtQkh0RFZzeGhUOElnSWdJWmc6MQ

    ResponSuprimeix